19 marca odbył się XI Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych zorganizowanych przez Klub Olimpiad Specjalnych TROPS Chorzów. Turniej odbył się na terenie Hali Sportowej chorzowskiego MOSiRu. Tradycyjnie zawody rozpoczęły się odegraniem hymnu, uroczystym wniesieniem flagi i złożeniem przysięgi Olimpiad Specjalnych. Turniej był wspaniałą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności po cotygodniowych treningach. Nasz klub reprezentowało sześciu zawodników, którzy wrócili do domu z medalami i satysfakcją z osiągniętych wyników.

Share This
Skip to content