Formy aktywności

Terapia zajęciowa

Głównym celem terapii zajęciowej w naszym Domu jest aktywizacja mieszkańców rozwijanie i poszerzanie ich zainteresowań, nabytych umiejętności.

Rehabilitacja

Rehabilitacja jest procesem medyczno-społecznym, który ma na celu usprawnienie i podniesienie kondycji fizycznej mieszkańców, jak również wyrobienie samodzielności i bezpieczeństwa społecznego.

Klub Olimpiad Specjalnych

Klub Olimpiad Specjalnych „Sokoły” działający przy DPS w Miedarach zrzesza zawodników z powiatu tarnogórskiego.
Share This
Skip to content