Terapia Zajęciowa

Głównym celem terapii zajęciowej w naszym Domu jest aktywizacja mieszkańców rozwijanie i poszerzanie ich zainteresowań, nabytych umiejętności. Każde zajęcia są starannie przemyślane i zaplanowane oraz dostosowane do potrzeb i możliwości mieszkańców. Uczestnictwo w zajęciach pomaga budować poczucie własnej wartości, poprawia samopoczucie i nadaje sens życia. Mieszkańcy Domu mimo swej niepełnosprawności uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, włączają się w życie Domu, pomagają współmieszkańcom zachowując optymizm, nadzieję wyznaczając sobie nowe cele. Terapia zajęciowa to zatem usprawnianie fizycznie i psychicznie poprzez zastosowanie różnych celowych i planowanych zajęć typu intelektualnego manualnego i rozrywkowego. W naszym Domu prowadzimy następujące formy terapii zajęciowej.

Zajęcia plastyczne

Celem tych zajęć jest umożliwienie wyrażania tych przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach, tłumione oraz odreagowanie emocji i napięć.

Do tego rodzaju terapii zaliczamy: malowanie, rysowanie wyklejanie, tworzenie prac za pomocą różnych technik (collage), wykonywanie wyrobów z różnych mas plastycznych (np. masa solna, papierowa, Quilling itp.) a także wykonywanie kwiatów, ozdób, rekwizytów z różnych tworzyw. Prace mieszkańców są eksponowane na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych na terenie domu, wystawach organizowanych w zaprzyjaźnionych szkołach i instytucjach.

Muzykoterapia

Muzyka oddziałowuje na człowieka pozaintelektualnie, pobudza go, porządkuje jego uczucia. Muzykoterapia redukuje trudności, ułatwia współpracę, nawiązywanie kontaktów, ogranicza konflikty, pobudza emocjonalnie, daje możliwość rozładowania wewnętrznych napięć, podwyższa umiejętność koncentracji. Ważne jest, aby melodie tak dobrać, aby były akceptowane przez wszystkich uczestników.

W naszym Domu muzykoterapie realizujemy po przez:

słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, kolęd, przyśpiewek ludowych, prowadzenie zabaw muzyczno – ruchowych.

Biblioterapia

Jest to terapia oparta na słowie a osoby biorące w niej udział zazwyczaj same lub wspólnie dobierają sobie odpowiednią literaturę, prasę czytają w pokoju, w pracowni terapii zajęciowej. Osoby nieumiejące czytać lub z różnych przyczyn mające z tym trudności słuchają głośno czytanej książki przez terapeutę, opiekuna czy też innego współmieszkańca po czym prowadzone są pogadanki. Niektórzy mieszkańcy Domu korzystają również z usług bibliotek zarówno gminnej jak i miejskiej.

Teatroterapia

Teatr jest sztuką szalenie pojemną, tu swoje miejsce znajdują wielcy i mali artyści, tu buduje się delikatną nić wiodącą do serc ludzkich, do wyobraźni, do myśli nad sensem istnienia człowieka.

Pracownicy Domu wraz z mieszkańcami chętnie swoje działania opierają na teatroterapii. Teatroterapia (zwana także Dramatoterapią) jest terapią wykorzystującą elementy teatru i dramy, która polega na przygotowywaniu przez podopiecznych przedstawień teatralnych i udziale w nich.

Udział w grupie teatralnej rozwija pamięć, koncentrację uwagi i mowę, a także sferę emocjonalną i kontakty społeczne. W ciągu minionych lat w naszym Domu przygotowano kilka przedstawień, które były prezentowane w czasie różnych przeglądów twórczości osób niepełnosprawnych., a także w placówkach oświatowych, w kościołach, w szpitalach, w czasie festynów , w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach.

Teatr jako forma terapii odgrywa wielką rolę w życiu mieszkańców. Przedstawienia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dostarczają widzom wielu wzruszeń, a aktorom pozwalają poznać wartość sukcesu, sprawiają wiele radości, realizując ich potrzebę pewności siebie, poczucia własnej wartości, odniesienia sukcesu. Scena jest miejscem szczególnym, zmienia osoby niepełnosprawne w aktorów.

Share This
Skip to content