Rehabilitacja

Rehabilitacja jest procesem medyczno-społecznym, który ma na celu usprawnienie i podniesienie kondycji fizycznej mieszkańców, jak również wyrobienie samodzielności i bezpieczeństwa społecznego. W naszym Domu posiadamy salę rehabilitacji medycznej bogato wyposażoną w sprzęt rehabilitacyjny.

Tablice do ćwiczeń manualnych drabinki i materace rehabilitacyjne. Wykonujemy zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii oraz masaże lecznicze. W ramach kinezyterapii prowadzone są ćwiczenia: bierne, czynno-bierne, samo wspomagane, czynne, czynne w odciążeniu, w odciążeniu z dawkowanym oporem, oddechowe, ogólno usprawniające, nauka chodu. U osób leżących prowadzona jest rehabilitacja przyłóżkowa. Z fizykoterapii wykonujemy: aktynoterapia (lampa sollux, lampa bioptron), elektroterapia (galwanizacja, prądy diadynamiczne i interferencyjne, jonoforeza). W sali fizjoterapii można także skorzystać z masaży leczniczych klasycznych ręcznych lub na nefrytowej macie masującej SUNLIFE NEF 409. Zajęcia rehabilitacyjne planowane są w zależności od stanu zdrowia oraz stopnia sprawności psychoruchowej mieszkańca. Fachowy personel usprawnia i aktywizuje podopiecznych na zlecenie lekarza. W skład kinezyterapii wchodzą także spacery oraz zajęcia w terenie z uwzględnieniem warunków atmosferycznych. Nasza rehabilitacja ma charakter oddziaływań leczniczych, jak również sportowo-rekreacyjnych.

Share This
Skip to content